Termeni și condiții

 

PARTEA I. – CONDIȚII GENERALE DE AFACERI PENTRU CONSUMATORI

Preambul
Articolul I. – Dispozitii generale
Articolul II. – Incheierea contractului de cumparare
Articolul III. – Drepturile și obligațiile vânzătorului
Articolul IV. – Drepturile și obligațiile cumpărătorului
Articolul V. – Conditii de livrare si plata
Articolul VI. – Pretul de cumparare
Articolul VII. – Dobândirea dreptului de proprietate și transmiterea riscului de deteriorare a bunurilor
Articolul VIII. – Procedura de reclamații (responsabilitate pentru erori, garanție, reclamații)
Articolul IX. – Confidențialitate
Articolul X. – Retragerea din contractul de cumpărare
Articolul XI. – Rezolvare alternativa a disputei
Articolul XII. – Fișiere cookie
Articolul XIII. – Serviciu verificat de către clienți
Articolul XIV. – Dispoziții finale

PARTEA II. – TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE PENTRU NECONSUMATOR

Preambul
Articolul I. – Dispozitii generale
Articolul II. – Incheierea contractului de cumparare
Articolul III. – Drepturile și obligațiile vânzătorului
Articolul IV. – Drepturile și obligațiile cumpărătorului
Articolul V. – Conditii de livrare si plata
Articolul VI. – Pretul de cumparare
Articolul VII. – Dobândirea dreptului de proprietate și transmiterea riscului de deteriorare a bunurilor
Articolul VIII. – Procedura de reclamații (responsabilitate pentru erori, garanție, reclamații)
Articolul IX. – Confidențialitate
Articolul X. – Retragerea din contractul de cumpărare
Articolul XI. – Fișiere cookie
Articolul XII. – Serviciu verificat de către clienți
Articolul XIII. – Dispoziții finale

 

 

PARTEA I.
CONDIȚII GENERALE DE AFACERI PENTRU CONSUMATORI

Vânzător:
Nume comercial: Foxym.sk s.r.o.
Sediu social: A. Mamateja 5147/14, 036 01 Martin
ID: 53 853 890
Număr de TVA: 2121512382
Forma juridică: s.r.o.
Înregistrat: OR Okresné sudu Žilina, Departament: Sro, Inserare nr. 77491/L
Reprezentat de: Ing. Peter Rusnak
Adresă de e-mail: info@foxym.sk
Număr de telefon: (+421) 0950 811 900
Adresa postala: A. Mamateja 5147/14, 036 01 Martin
Site: https://foxym.ro/
Denumirea băncii: Fio banka, a.s., sucursală bănci
IBAN: SK89 8330 0000 0026 0200 1181
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
Autoritate de supraveghere: Inspectoratul SOI pentru regiunea Žilina, Predmestská 71, 011 79 Žilina 1

(denumit în continuare „Vânzător”)

 

Preambul

Acești termeni și condiții generale (denumite în continuare „Termeni și condiții pentru consumatori”) stabilesc drepturile și obligațiile Vânzătorului și ale cumpărătorului – consumator (și ca „cumpărător” sau „client”) care decurg din contractul de cumpărare, subiect dintre care achiziționarea și vânzarea de bunuri pe Internet site-ul de comerț electronic al Vânzătorului.

 

Articolul I.

Dispozitii generale

1.1. Cumpărător, în sensul acestei PĂRȚI I din Termenii și condițiile pentru consumatori, înseamnă consumatorul.

1.2. Un consumator este un consumator în sensul acestor Termeni și condiții pentru consumatori conform § 2 lit a) din Legea nr. 250/2007 privind protectia consumatorului, persoana fizica care, la incheierea si indeplinirea unui contract, nu actioneaza in sfera activitatii sale de afaceri, loc de munca sau profesie.

1.3. Pentru încheierea contractului de cumpărare și îndeplinirea ulterioară a drepturilor și obligațiilor, cumpărătorul, în calitate de consumator în sensul legislației aplicabile, furnizează următoarele date personale: nume, prenume, adresa poștală și de facturare, număr de telefon mobil, e-mail, dacă este necesar, furnizează date: numărul ID, TIN, TIN TVA.

 

Articolul II.

Incheierea contractului de cumparare

2.1. Contractul de cumpărare se încheie cu o confirmare obligatorie sau prin acceptarea propunerii de încheiere a unui contract de cumpărare a cumpărătorului de către Vânzător sub forma unei comenzi completate și trimise cu obligația de plată pe site-ul Vânzătorului (denumită în continuare „Comanda”).

2.2. Acceptarea obligatorie a propunerii va fi efectuată de către Vânzător prin intermediul unui e-mail trimis la expedierea comenzii la adresa de e-mail a cumpărătorului, pe care acesta l-a introdus la finalizarea comenzii. Vânzătorul acceptă comanda numai după verificarea disponibilității bunurilor, a prețurilor valabile și a datei de livrare a bunurilor solicitate de cumpărător. Acceptarea obligatorie a propunerii trimise prin e-mail va fi marcată ca „Comanda dumneavoastră a fost trimisă”.

2.3. E-mail-ul Vânzătorului, trimis la adresa de e-mail a cumpărătorului după trimiterea comenzii sale, marcat ca „Comandă primită” nu are ca efect acceptarea obligatorie a propunerii, i.e. încheierea contractului de cumpărare, dar are caracter informativ. În cazul în care Vânzătorul, înainte de încheierea contractului, i.e. înainte de transmiterea acceptării obligatorii a propunerii, acesta transmite cumpărătorului o propunere de modificare a comenzii, contractul de cumpărare în sensul acestei propuneri nu poate fi încheiat decât dacă cumpărătorul acceptă propunerea modificată în acest mod.

2.4. Acceptarea obligatorie a propunerii sau comanda conține informații în principal despre: specificarea mărfurilor ca obiect al contractului de cumpărare, prețul bunurilor, locul unde urmează să fie livrate bunurile, modalitatea de livrare a bunurilor etc.

 

Articolul III.

Drepturile și obligațiile vânzătorului

3.1. În special, vânzătorul este obligat să:

 1. după încheierea contractului, i.e. după acceptarea obligatorie a comenzii, livrați cumpărătorului mărfurile în cantitatea, calitatea și data convenite și le ambalați sau le echipați pentru transport într-un mod necesar pentru conservarea și protejarea lor,
 2. asigurați-vă că bunurile în cauză respectă reglementările legale aplicabile din Republica Slovacă,
 3. să livreze cumpărătorului (în formă electronică sau fizică) toate documentele necesare pentru preluarea și utilizarea bunurilor și alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare (de exemplu, document fiscal etc.).

3.2. Vânzătorul are dreptul la plata corectă și la timp a prețului de cumpărare de către cumpărător pentru bunurile comandate.

 

Articolul IV.

Drepturile și obligațiile cumpărătorului

4.1. În special, cumpărătorul este obligat să:

 1. plătiți Vânzătorului prețul de achiziție convenit, inclusiv costul livrării bunurilor,
 2. preia bunurile comandate sau plătite,

4.2. Cumpărătorul are dreptul la livrarea mărfurilor în cantitatea, calitatea și locul convenite de părțile contractante în acceptarea obligatorie a comenzii.

 

Articolul V.

Conditii de livrare si plata

5.1. Vanzatorul ofera marfa conform mostrelor afisate in cataloagele aflate pe site-ul de comert electronic al Vanzatorului.

5.2. Vanzatorul se obliga sa livreze marfa, care face obiectul contractului incheiat, daca se afla in depozitul intern, in cel mai scurt timp posibil (de obicei 1-3 zile lucratoare) de la confirmarea comenzii, prin intermediul transportatorului. În caz de circumstanțe neprevăzute (forță majoră), termenul de livrare poate fi prelungit. Vânzătorul este obligat să informeze imediat cumpărătorul despre acest lucru prin e-mail. Pretul pentru livrarea unei comenzi pe teritoriul Romaniei este: punct de livrare Packeta – 19,99 lei, Curier la adresa – 29,99 lei.

5.3. Cumpărătorul este obligat să preia bunurile la locul specificat în comanda cumpărătorului, cu excepția cazului în care părțile convin altfel. După 5 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul a fost obligat să preia bunurile, Vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare și să vândă bunurile unui terț. În cazul în care clientul nu preia livrarea bunurilor la prima livrare, în ciuda faptului că a fost informat în mod demonstrabil în prealabil cu privire la locul și ora, și solicită re-livrarea bunurilor, acesta este obligat să plătească, în plus față de costurile mărfurilor și poștale, costurile de re-livrare a mărfurilor prin plata prin transfer bancar în avans.

5.4. În cazul în care Vânzătorul asigură transportul mărfii către cumpărător la locul specificat de către cumpărător în contractul de cumpărare, iar cumpărătorul a fost informat în mod demonstrabil în prealabil despre locul și ora, cumpărătorul este obligat să preia bunuri personal sau pentru a se asigura că bunurile sunt preluate de o persoană pe care o autorizează să preia în caz de absență bunurile specificate în contractul de cumpărare. Bunurile se consideră a fi primite în conformitate cu punctul 10.2. din acești Termeni și Condiții pentru consumatori.

5.5. Cumparatorul este obligat, in prezenta transportatorului, sa verifice marfa si ambalajul acestora imediat dupa livrare. În cazul în care cumpărătorul descoperă că marfa sau ambalajul mărfii este deteriorat mecanic, el este obligat să înștiințeze transportatorul despre acest fapt. În caz de deteriorare a mărfii sau a ambalajului acesteia la primirea de către cumpărător, cumpărătorul este obligat să înregistreze amploarea și natura pagubei produse (registrare de deteriorare), a cărei corectitudine va fi confirmată de către transportator, imediat după primirea mărfii. Pe baza evidenței astfel întocmite și livrate Vânzătorului, Vânzătorul poate, după încheierea evenimentului de avarie cu transportatorul, să acorde o reducere la bunuri, să repare deteriorarea și, în cazul unor defecte ireparabile ale bunurilor, să livreze noi bunuri către cumpărător sau procedați în alt mod legal.

5.6. Cumpărătorul are dreptul în cazul nelivrării bunurilor de către Vânzător în perioada specificată la 5.2. Condiții de afaceri pentru ca consumatorii să se retragă din contractul de cumpărare și Vânzătorul este obligat să returneze cumpărătorului prețul de achiziție deja plătit.

5.7. Cumpărătorul poate plăti prețul de achiziție în modul selectat în comandă dintre următoarele opțiuni: prin transfer în contul Vânzătorului, ramburs la livrare, prin card de credit (plățile cu cardul sunt mediate de gateway-ul de plată GoPay).

 

Articolul VI.

Pretul de cumparare

6.1. Cumpărătorul este obligat să plătească Vânzătorului prețul de cumpărare al bunurilor convenit în contractul de cumpărare, inclusiv costurile de livrare a bunurilor (denumit în continuare „prețul de cumpărare”) prin transfer în contul Vânzătorului, ramburs la livrare la locul de livrare a mărfurilor, sau prin card de credit.

6.2. Dacă cumpărătorul plătește vânzătorului prețul de achiziție prin transfer fără numerar sau depunere în contul vânzătorului, data plății este considerată ziua în care întregul preț de achiziție a fost creditat în contul vânzătorului.

6.3. Cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție pentru bunurile comandate în termenul conform contractului de cumpărare încheiat, dar cel târziu la livrarea bunurilor.

6.4. În cazul în care cumpărătorul plătește vânzătorului prețul de achiziție pentru bunurile comandate în sensul contractului de cumpărare încheiat, cumpărătorul se poate retrage din contractul de cumpărare și poate cere returnarea prețului de cumpărare numai în conformitate cu reglementările legale aplicabile din Republica Slovacă. .

 

Articolul VII.

Dobândirea dreptului de proprietate și transmiterea riscului de deteriorare a bunurilor

7.1. Dreptul de proprietate asupra bunurilor comandate este transferat cumpărătorului la primire la locul de livrare specificat în comanda cumpărătorului.

7.2. Riscul de deteriorare a bunurilor, care fac obiectul contractului de cumpărare încheiat, trece la cumpărător în momentul în care acesta preia bunurile de la Vânzător sau de către o persoană autorizată de acesta.

 

Articolul VIII.

Procedura de reclamații (responsabilitate pentru erori, garanție, reclamații)

8.1. Vânzătorul este responsabil pentru defectele produsului, iar Cumpărătorul este obligat să depună fără întârziere o reclamație la Vânzător în conformitate cu această procedură de reclamație.

8.2. Acești Termeni și Condiții pentru consumatori se aplică pentru gestionarea reclamațiilor.

8.3. Această procedură de reclamație se aplică bunurilor care fac obiectul unui contract încheiat prin comerț electronic pe site-ul de comerț electronic al Vânzătorului.

8.4. In perioada de garantie, cumparatorul are dreptul de a inlatura defectul in mod gratuit dupa prezentarea marfii, inclusiv accesoriile si dovada de cumparare. În cazul în care defectul nu poate fi înlăturat, Vânzătorul este obligat să înlocuiască bunurile defecte cu bunuri noi pentru cumpărător. În cazul în care Vânzătorul nu poate schimba bunurile cu una nouă, el este obligat să returneze cumpărătorului prețul integral de achiziție al bunurilor.

8.5. Reclamațiile sunt procesate de către Vânzător în zilele lucrătoare personal, telefonic sau în scris. În cazul în care mărfurile prezintă defecte, clientul are dreptul de a face o reclamație la oricare dintre unitățile Vânzătorului în conformitate cu termenii contractului. § 18 alin. 2 din Legea nr. 250/2007 Col. privind protecția consumatorilor și cu privire la modificarea Legii Consiliului Național Slovac nr. 372/1990 Coll. privind infracțiunile astfel cum a fost modificată (denumită în continuare „Legea”) prin livrarea mărfurilor la sediul Vânzătorului sau la un punct de livrare DPD pre-aranjat, împreună cu o copie a unei dovezi valide de cumpărare și un formular de revendicare completat. Forma formularului va fi stabilită de Vânzător și va fi postată pe site-ul său. Formularul de reclamație poate fi descărcat AICI (faceți clic pentru a afișa formularul de reclamație). Cumpărătorul este obligat să indice exact tipul și amploarea defectelor mărfurilor în formular. Procedura de reclamație pentru bunurile care pot fi livrate în mod obiectiv Vânzătorului începe în ziua în care sunt îndeplinite toate următoarele condiții:

 1. livrarea formularului de revendicare completat,
 2. livrarea bunurilor revendicate,
 3. livrarea dovezii de cumpărare.

În cazul în care cumpărătorul livrează expedierea prin poștă sau printr-o companie de transport, Vânzătorul recomandă asigurarea transportului cu marfa. Vânzătorul nu acceptă mărfurile trimise ramburs la livrare. Vânzătorul recomandă ambalarea corespunzător a bunurilor, astfel încât să nu fie deteriorate în timpul transportului. Începutul procedurii de reclamație este și ziua de aplicare a reclamației.

8.6. Cumpărătorul poate face o reclamație la oricare dintre unitățile Vânzătorului, unde este posibilă primirea unei reclamații cu privire la bunurile vândute, sau la o persoană desemnată. Persoana specificata poate trata reclamatia doar prin predarea produsului reparat, in caz contrar va transmite reclamatia Vanzatorului pentru procesare.

8.7. Vânzătorul sau o persoană desemnată emite cumpărătorului o confirmare a aplicării reclamației de mărfuri sub forma unui mesaj de e-mail sau într-o altă formă scrisă, în care acesta este obligat să indice cu exactitate defectele mărfurilor. Vânzătorul este obligat să acționeze în conformitate cu drepturile cumpărătorului care decurg din alin § 622 și alin. § 623 din Codul civil.

8.8. Pe baza deciziei cumpărătorului, care dintre drepturile sale în conformitate cu secțiunea § 622 și alin. Se aplică § 623 din Codul civil, Vânzătorul sau o persoană desemnată este obligată să stabilească modalitatea de tratare a creanței conform secțiunii § 2 lit m) din Lege (prin predarea bunurilor reparate, schimbarea bunurilor, returnarea prețului de cumpărare al bunurilor, plata unei reduceri corespunzătoare la prețul bunurilor, o invitație scrisă de preluare a executării sau respingerea sa justificată) imediat, în cazurile mai complexe în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aplicării revendicării, în cazuri justificate, mai ales dacă este necesară o evaluare tehnică complexă a stării mărfii, în termen de cel mult 30 de zile de la data aplicării Revendicare. După stabilirea modului de prelucrare a revendicării, cererea se procesează imediat, în cazuri justificate, cererea poate fi procesată ulterior; cu toate acestea, procesarea cererii nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data depunerii cererii. După expirarea termenului de procesare a reclamației, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract sau are dreptul de a schimba bunurile cu bunuri noi. Vânzătorul informează Cumpărătorul despre încheierea procedurii de reclamație și rezultatul reclamației pe cale electronică (e-mail). În cazul în care cumpărătorul a formulat o reclamație cu privire la bunuri în primele 12 luni de la încheierea contractului de cumpărare, Vânzătorul poate trata reclamația respingând-o numai pe baza unei evaluări profesionale (denumită în continuare „evaluarea profesională a bunurilor “). Indiferent de rezultatul expertizei, Vânzătorul nu poate cere cumpărătorului să plătească costurile expertizei a mărfurilor sau alte costuri aferente expertizei bunurilor. Vânzătorul este obligat să furnizeze cumpărătorului o copie a expertizei care justifică respingerea creanței în termen de cel mult 14 zile de la data procesării cererii.

8.9. În cazul în care cumpărătorul a făcut o reclamație cu privire la bunuri după 12 luni de la încheierea contractului de cumpărare și Vânzătorul a respins-o, persoana care a tratat reclamația este obligată să indice în documentul de tratare a reclamațiilor cui cumpărătorul poate trimite bunurile pt. evaluarea de specialitate. În cazul în care cumpărătorul trimite bunurile spre evaluare de expertiză persoanei specificate în documentul de revendicare, costurile evaluării expertizei a mărfurilor, precum și toate celelalte costuri aferente, sunt suportate de Vânzător, indiferent de rezultatul expertului. evaluare. În cazul în care cumpărătorul face dovada răspunderii Vânzătorului pentru defectul reclamat al mărfurilor printr-o evaluare profesională, acesta poate aplica din nou reclamația; perioada de garanție nu expiră în timpul evaluării de către expertiză a mărfurilor. Vânzătorul este obligat să ramburseze cumpărătorului în termen de 14 zile de la data reînnoirii revendicării toate costurile suportate pentru evaluarea de expertiză a bunurilor, precum și toate costurile aferente suportate în mod intenționat. O cerere reînnoită nu poate fi respinsă.

8.10. Cumpărătorii nu au dreptul de a utiliza garanția vânzătorului, în special:

 1. prin netrimiterea dovezilor de plată, a bonului de livrare (sau a facturii),
 2. după expirarea perioadei de garanție a mărfurilor,
 3. deteriorarea mecanică a bunurilor cauzată de cumpărător,
 4. utilizarea bunurilor în condiții nesatisfăcătoare,
 5. manipularea neprofesională, service-ul sau neglijarea mărfurilor,
 6. interferența neprofesională cu bunurile de către persoane neautorizate,
 7. uzura normală a bunurilor (sau a unei părți a acestora) cauzată de utilizarea bunurilor.

8.11. Vânzătorul este obligat să rezolve reclamația și să încheie procedura de reclamație în unul dintre următoarele moduri:

 1. predarea bunurilor reparate,
 2. schimbul de bunuri,
 3. returnarea prețului de achiziție al bunurilor,
 4. plătind o reducere adecvată la prețul bunurilor,
 5. respingerea justificată a revendicării bunurilor.

8.12. Perioada de garanție este de 24 de luni (cu excepția cazului în care este specificată o perioadă de garanție diferită pentru cazuri specifice) și începe să curgă din ziua în care bunurile sunt primite de către cumpărător.

8.13. Perioada de garanție se prelungește cu perioada în care cumpărătorul nu a putut folosi bunurile din cauza reparației în garanție a bunurilor.

8.14. În cazul schimbului de mărfuri cu altele noi, perioada de garanție începe din nou de la primirea mărfurilor noi, dar numai pentru bunurile noi.

8.15. Reparațiile în garanție sunt gratuite dacă există dreptul de a revendica garanția.

8.16. În cazul în care este un defect care poate fi înlăturat, cumpărătorul are dreptul să îl înlăture gratuit, în timp util și în mod corespunzător. Vânzătorul este obligat să înlăture defectul fără întârzieri nejustificate.

8.17. În loc să înlăture defectul, cumpărătorul poate solicita înlocuirea bunurilor, sau dacă defectul privește doar o parte a mărfii, înlocuirea piesei. Vânzătorul poate procesa cererea în acest mod numai dacă nu suportă costuri disproporționate în raport cu prețul mărfii sau cu gravitatea defectului.

8.18. În loc să înlăture defectul, vânzătorul poate oricând înlocui articolul defect cu unul perfect, dacă acest lucru nu cauzează dificultăți serioase cumpărătorului.

8.19. În cazul în care este un defect al bunurilor care nu poate fi înlăturat și care împiedică utilizarea corectă a bunurilor ca bunuri fără defecte, cumpărătorul are dreptul de a schimba bunurile sau are dreptul de a se retrage din contract. Același drept aparține cumpărătorului dacă defectele pot fi înlăturate, dar dacă cumpărătorul nu poate folosi în mod corespunzător articolul din cauza reapariției defectului după reparare sau din cauza unui număr mai mare de defecte.

8.20. Dacă există alte defecte ireparabile, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă la prețul mărfurilor.

8.21. Gestionarea reclamațiilor se aplică numai erorilor și defectelor descrise de cumpărător în formularul de reclamație pentru revendicare.

8.22. În cazul în care Vânzătorul soluționează reclamația printr-o respingere justificată a reclamației, iar cumpărătorul consideră că defectul bunului încă există și nu a fost înlăturat, cumpărătorul își poate exercita dreptul de a înlătura viciul mărfurilor prin instanță.

8.23. Nu este posibilă schimbarea mărfurilor cu alta dacă mărimea, forma, tipul etc. nu se potrivesc cumpărătorului.

 

Articolul IX.

Confidențialitate

9.1. Vânzătorul a luat măsuri tehnice, organizatorice și de personal adecvate corespunzătoare modului de prelucrare a datelor cu caracter personal, ținând cont în special de mijloacele tehnice aplicabile, de confidențialitatea și importanța datelor cu caracter personal prelucrate, precum și de amploarea posibilelor riscuri care sunt capabile să perturbe securitatea sau funcționalitatea sistemelor sale informatice în conformitate cu legea nr. 18/2018 Col. privind protecția datelor cu caracter personal și regulamentul GDPR conform regulilor de prelucrare.

 

Articolul X.

Retragerea din contractul de cumpărare

10.1. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare încheiat în termen de 14 zile fără a indica un motiv în condițiile reglementate de Legea nr. 102/2014 Col. privind protecția consumatorilor în timpul vânzării de bunuri sau prestării de servicii în baza unui contract încheiat la distanță sau a unui contract încheiat în afara sediului Vânzătorului și privind modificarea anumitor legi (denumită în continuare „Legea privind protecția consumatorului în timpul vânzării). de Bunuri”). Cumpărătorul are dreptul în acest interval de despachetare și testare a mărfurilor într-un mod similar cu cel obișnuit atunci când cumpără într-un magazin clasic „cărămidă și mortar”. Utilizarea bunurilor și returnarea ulterioară a acestora către Vânzător nu poate fi considerată ca fiind un test.Cumparatorul se poate retrage din contract, al carui obiect este livrarea bunurilor, chiar inainte de expirarea termenului de retragere din contract.

10.2. Perioada de retragere din contract expiră după 14 zile de la data primirii bunurilor. Bunurile sunt considerate a fi primite atunci când cumpărătorul sau un terț desemnat de acesta primește bunurile.

10.3. Cumpărătorul poate solicita retragerea din contract la Vânzător în formă scrisă, prin intermediul unui formular de retragere a contractului completat și semnat corect

– trimis prin posta la adresa Vanzatorului sau

– livrat în mod demonstrabil Vânzătorului (de exemplu, prin e-mail).

Formularul de retragere din contract poate fi descărcat AICI (click pentru a afișa formularul ); dupa incheierea contractului, Vanzatorul trimite cumparatorului pe adresa sa de e-mail un model de formular de retragere din contract.

10.4. Perioada de retragere din contract se păstrează în cazul în care cumpărătorul trimite sau predă Vânzătorului un model de formular completat și semnat corect privind exercitarea dreptului de retragere din contract înainte de perioada de retragerea din contract expiră. Modelul de formular corect completat și semnat privind exercitarea dreptului de retragere din contract trebuie să conțină informațiile solicitate în acesta, cel puțin:

– specificația exactă a mărfurilor,

– Data comandă,

– numele și prenumele consumatorului/consumatorilor,

– adresa consumatorului/consumatorilor,

– numărul de cont pentru rambursarea prețului de achiziție,

– semnătura consumatorului/consumatorilor.

10.5. După retragerea din contract, Vânzătorul va returna cumpărătorului toate plățile efectuate către acesta în legătură cu încheierea contractului, în special prețul de cumpărare, inclusiv costurile de livrare a bunurilor către cumpărător. Vânzătorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare dacă cumpărătorul a ales un alt tip de livrare decât cea mai ieftină metodă de livrare comună oferită de Vânzător. Plățile vor fi returnate cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, în cel mult 14 zile din ziua în care modelul de formular completat pentru retragerea din contract este livrat Vânzătorului. Plata acestora se va face prin transfer bancar fără a percepe alte taxe. Plata pentru bunurile achiziționate va fi plătită cumpărătorului numai după ce bunurile returnate au fost livrate înapoi la adresa Vânzătorului.

10.6. Cumpărătorul este obligat să trimită bunurile împreună cu accesoriile precum instrucțiuni, card de garanție sau dovada plății înapoi la adresa Vânzătorului sau să le livreze fizic la adresa Vânzătorului în cel mult 14 zile de la data predării modelului de formular de retragere din contract completat și semnat corect prin poștă sau livrat personal Vânzătorului. Perioada se consideră păstrată dacă cumpărătorul trimite înapoi bunurile înainte de expirarea termenului de 14 zile. In cazul in care cumparatorul trimite marfa prin posta, Vanzatorul recomanda asigurarea marfurilor. Mărfurile trebuie ambalate corespunzător, astfel încât să nu fie deteriorate în timpul transportului. Livrările ramburs la livrare nu sunt acceptate de către Vânzător.

10.7. Cumpărătorul suportă costurile directe de returnare a mărfurilor.

10.8. Cumpărătorul este responsabil pentru orice reducere a valorii bunurilor ca urmare a manipulării acestora într-un alt mod decât cel necesar pentru a determina natura, proprietățile și funcționalitatea bunurilor. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract și livrează vânzătorului bunuri care sunt folosite și deteriorate sau incomplete, vânzătorul are o cerere împotriva cumpărătorului pentru daune-interese în valoare de repararea bunurilor și returnarea bunurilor la starea inițială sau Vânzătorul are dreptul de a cere despăgubiri de la cumpărător. În cazul în care cumpărătorul nu plătește în mod voluntar despăgubirea pentru prejudiciu, Vânzătorul este în drept să introducă o acțiune împotriva cumpărătorului pentru repararea prejudiciului rezultat la instanța competentă.

10.9. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract, fiecare contract suplimentar legat de contractul din care cumpărătorul s-a retras este de asemenea anulat de la început.

10.10. În cazul în care cumpărătorul nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile enumerate în prezentul articol X, retragerea din contractul de cumpărare nu este valabilă și efectivă, iar Vânzătorul nu este obligat să returneze toate plățile plătite în mod demonstrat către cumpărător; În acest caz, vânzătorul are dreptul la rambursarea costurilor asociate cu trimiterea mărfurilor înapoi către cumpărător.

10.11. Vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în cazul imposibilității executării contractului de cumpărare conform § 575 și următoarele. din Codul civil. Imposibilitatea performanței poate fi apreciată în cazuri precum epuizarea stocului producătorului, indisponibilitatea mărfurilor producătorului sau dacă producătorul, importatorul sau furnizorul mărfurilor convenite în contractul de cumpărare a oprit producția sau a făcut modificări atât de grave care au făcut imposibilă îndeplinirea obligațiilor vânzătorului care decurg din contract de cumpărare sau din motive de forță majoră, sau dacă chiar și atunci când toate eforturile care pot fi solicitate în mod echitabil de la Vânzător nu este în măsură să livreze bunurile cumpărătorului în termenul sau la prețul determinat de acești Termeni și Condiții pentru Consumatori. Vânzătorul este obligat să informeze cumpărătorul despre acest fapt și să îi restituie prețul deja plătit pentru bunurile convenite în contractul de cumpărare în termen de 14 zile de la notificarea retragerii din contract, în modul în care cumpărătorul a achitat prețul. , cu excepția cazului în care părțile contractante convin altfel. Vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare chiar dacă cumpărătorul nu a preluat bunurile în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul a fost obligat să preia bunurile.

 

Articolul XI.

Rezolvare alternativa a disputei

11.1. Cumpărătorul – consumator are dreptul de a contacta Vânzătorul cu o cerere de despăgubire dacă acesta nu a fost mulțumit de modul în care Vânzătorul și-a gestionat reclamația sau dacă consideră că Vânzătorul și-a încălcat drepturile. Consumatorul are dreptul de a depune o propunere de inițiere a unei soluții alternative a litigiilor (denumită în continuare „propunerea”) subiectului soluționării alternative a litigiilor, dacă Vânzătorul a răspuns negativ la cererea de despăgubire conform propoziției anterioare sau a făcut să nu răspundă în termen de 30 de zile de la data trimiterii acestuia. Subiectele soluționării alternative a litigiilor sunt autoritățile și persoanele juridice autorizate în conformitate cu § 3 din Legea nr. 391/2015 Col. privind soluționarea alternativă a litigiilor consumatorilor, de ex. Inspecția Comerțului Slovacă, în timp ce cumpărătorul – consumatorul are dreptul de a alege entitatea de soluționare alternativă a litigiilor de consum către cine să apeleze.

11.2. La depunerea unei propuneri, cumpărătorul – consumator procedează în conformitate cu § 12 din Legea nr. 391/2015 Col. privind soluționarea alternativă a litigiilor consumatorilor. O soluționare alternativă a litigiilor poate fi utilizată pentru soluționarea unui litigiu dintre cumpărător – consumator și Vânzător, rezultat din contractul cu consumatorul sau legate de contractul cu consumatorul. Valoarea litigiului, care se soluționează prin soluționare alternativă a litigiului, trebuie să depășească suma de 20 EUR. Subiectul soluționării alternative a litigiilor poate solicita de la cumpărător – consumator o taxă pentru inițierea unei soluții alternative a litigiilor; această taxă nu poate depăși cinci euro, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Subiectul soluționării alternative a litigiilor poate solicita plata taxei concomitent cu transmiterea notificării privind inițierea soluționării alternative a litigiilor.

11.3. Cumpărătorul-consumator are dreptul de a utiliza platforma online de soluționare a litigiilor (denumită în continuare „RSO”) pentru a-și soluționa litigiile în limba pe care o alege. Cumpărătorul – consumatorul poate utiliza platforma RSO pentru o soluționare alternativă a litigiului, care este disponibilă pe site-ul web: http://ec. .europa.eu /consumers/odr/

Atunci când trimite o depunere către platforma RSO, cumpărătorul – consumator completează un formular electronic de reclamație. Informațiile pe care le transmite trebuie să fie suficiente pentru a determina entitatea online de soluționare alternativă a litigiilor relevantă. Cumpărătorul – consumatorul poate atașa documente care să-și susțină reclamația.

 

Articolul XII.

Fișiere cookie

12.1. Pentru a asigura funcționarea corectă a acestui site web, stocăm uneori mici fișiere de date pe dispozitivul dumneavoastră, așa-numitele cookie-uri. Aceasta este o practică comună a majorității site-urilor web mari. Un cookie este un fișier text mic pe care un site web îl stochează pe computerul sau dispozitivul dvs. mobil atunci când îl navigați. Datorită acestui fișier, site-ul web stochează informații despre acțiunile și preferințele dvs. (cum ar fi numele de conectare, limba, dimensiunea fontului și alte setări de afișare) pentru o anumită perioadă de timp, astfel încât să nu fie nevoie să le introduceți din nou data viitoare când vizitați site-ul site-ul sau răsfoiți paginile sale individuale. Aceste site-uri web folosesc cookie-uri pentru a reține setările utilizatorului, pentru a adapta mai bine reclamele la interesele vizitatorilor și pentru funcționalitatea esențială a site-ului web. Puteți controla sau șterge cookie-urile la discreția dvs. – consultați aboutcookies.org pentru detalii. Puteți șterge toate modulele cookie stocate pe computerul dvs. și puteți seta majoritatea browserelor pentru a împiedica stocarea acestora. Cu toate acestea, în acest caz, este posibil să fie necesar să ajustați manual unele setări de fiecare dată când vizitați site-ul web și este posibil ca unele servicii și funcții să nu funcționeze. Utilizarea cookie-urilor poate fi setata folosind browser-ul dvs. de internet. Majoritatea browserelor acceptă automat cookie-uri în setările inițiale.

 

Articolul XIII.

Serviciu verificat de către clienți

13.1. Determinăm satisfacția dvs. față de achiziție prin chestionare prin e-mail, ca parte a programului Verificat de către clienți, în care este implicat magazinul nostru electronic. Vi le trimitem de fiecare dată când faceți o achiziție de la noi, cu excepția cazului în care în conformitate cu § § 62 din lege Nu. 351/2011 Coll. privind comunicațiile electronice, astfel cum a fost modificată, nu veți refuza trimiterea de poștă electronică în scopuri de marketing direct. Prelucrăm date cu caracter personal în scopul trimiterii de chestionare în cadrul programului Verified by customers pe baza interesului nostru legitim, care constă în constatarea satisfacției dumneavoastră cu privire la achiziția dumneavoastră de la noi. Pentru trimiterea chestionarelor, evaluarea feedback-ului dumneavoastră și analiza poziției noastre pe piață, folosim un intermediar de procesare, care este operatorul portalului Heureka.sk, căruia îi putem transfera informații despre bunurile achiziționate și adresa dumneavoastră de e-mail în aceste scopuri. Atunci când trimiteți chestionare prin e-mail, datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate niciunei terțe părți în scopuri proprii. Vă puteți opune oricând trimiterii de chestionare prin e-mail ca parte a programului Customer Verified, respingând chestionare suplimentare utilizând linkul din e-mailul cu chestionarul. În caz de obiecție, nu vă vom mai trimite chestionarul.

 

Articolul XIV.

Dispoziții finale

14.1. Dacă contractul de cumpărare este încheiat în formă scrisă, orice modificare a acestuia trebuie să fie în formă scrisă.

14.2. Comunicarea între părțile contractante va avea loc în principal sub formă de mesaje de e-mail, sau prin posta.

14.3. Relațiile contractuale nereglementate de acești Termeni și Condiții pentru consumatori sunt reglementate de prevederile relevante ale Codului civil, Legea nr. 250/2007 Col. privind protecția consumatorilor, Legea nr. 102/2014 Col. privind protecția consumatorului la vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii în baza unui contract încheiat la distanță sau a unui contract încheiat în afara sediului vânzătorului și asupra modificărilor unor legi, Legea nr. 22/2004 Coll. privind comerțul electronic și alte reglementări legale care reglementează relația dintre vânzător și consumator.

14.4. În cazul în care cumpărătorul își dă consimțământul demonstrabil față de acești Termeni și condiții pentru consumatori și trimite o comandă obligatorie, contractul de cumpărare încheiat este guvernat de acești Termeni și condiții pentru consumatori, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel.

 

 

PARTEA II.
TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE PENTRU NECONSUMATOR

Vânzător:
Nume comercial: Foxym.sk s.r.o.
Sediu social: A. Mamateja 5147/14, 036 01 Martin
ID: 53 853 890
Număr de TVA: 2121512382
Forma juridică: s.r.o.
Înregistrat: OR Okresné sudu Žilina, Departament: Sro, Inserare nr. 77491/L
Reprezentat de: Ing. Peter Rusnak
Adresă de e-mail: info@foxym.sk
Număr de telefon: (+421) 0950 811 900
Adresa postala: A. Mamateja 5147/14, 036 01 Martin
Site: https://foxym.ro/
Denumirea băncii: Fio banka, a.s., sucursală bănci
IBAN: SK89 8330 0000 0026 0200 1181
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

(denumit în continuare „Vânzător”)

 

Preambul

Acești termeni și condiții generale (denumite în continuare „Termeni și condiții comerciale pentru antreprenori”) stabilesc drepturile și obligațiile Vânzătorului și ale cumpărătorului, care este o persoană care nu este consumator (și „cumpărător”, „antreprenor” sau „antreprenor cumpărător”), rezultat din contractul de cumpărare, al cărui obiect este cumpărarea și vânzarea de bunuri pe site-ul de comerț electronic al Vânzătorului.

 

Articolul I.

Dispozitii generale

1.1. În sensul acestei părți a Termenilor și condițiilor de afaceri pentru antreprenori, un antreprenor cumpărător este orice persoană care nu este consumator. Un antreprenor cumpărător este în principal o persoană înregistrată în registrul comerțului; o persoană care face afaceri pe baza unei licențe comerciale; o persoană care desfășoară activități comerciale pe baza unei alte licențe decât o licență comercială conform reglementărilor speciale; persoană fizică care desfășoară producție agricolă și este înregistrată în conformitate cu un regulament special.

1.2. La plasarea unei comenzi, întreprinzătorul cumpărător trebuie să precizeze, în special, denumirea sa, sediul social (sediul comercial), numărul de identificare, numărul de TVA (sau numărul de TVA), datele de facturare, telefonul numărul și e-mailul de contact al persoanei care acționează în numele antreprenorului .

1.3. Antreprenorul cumpărător recunoaște și este conștient de faptul că termenii de retragere din contract, garanțiile și procedura de reclamație în sine reglementată în acești Termeni și condiții de afaceri pentru antreprenori și similare sunt diferite de cele din Termenii de afaceri. și Condiții pentru consumatori.

 

Articolul II.

Incheierea contractului de cumparare

2.1. Contractul de cumpărare se încheie printr-o confirmare obligatorie sau prin acceptarea propunerii de încheiere a unui contract de cumpărare a cumpărătorului de către Vânzător sub forma unei comenzi completate și trimise cu obligația de plată pe site-ul Vânzătorului (denumită în continuare „Comanda”).

2.2. Acceptarea obligatorie a propunerii va fi efectuată de către Vânzător printr-un e-mail trimis despre trimiterea comenzii la adresa de e-mail a cumpărătorului, pe care acesta a introdus-o la finalizarea comenzii. Vânzătorul acceptă comanda numai după verificarea disponibilității bunurilor, a prețurilor valabile și a datei de livrare a bunurilor solicitate de cumpărător. Acceptarea obligatorie a propunerii trimise prin e-mail va fi marcată ca „Comanda dumneavoastră a fost trimisă”.

2.3. E-mailul Vânzătorului, trimis la adresa de e-mail a cumpărătorului după trimiterea comenzii sale, marcat ca „Comandă primită” nu are ca efect acceptarea obligatorie a propunerii, adică. încheierea contractului de cumpărare, dar are caracter informativ. În cazul în care Vânzătorul, înainte de încheierea contractului, i.e. înainte de transmiterea acceptării obligatorii a propunerii, acesta transmite cumpărătorului o propunere de modificare a comenzii, contractul de cumpărare în sensul acestei propuneri nu poate fi încheiat decât dacă cumpărătorul acceptă propunerea modificată în acest mod.

2.4. Acceptarea obligatorie a propunerii sau comanda conține informații în principal despre: specificarea mărfurilor ca obiect al contractului de cumpărare, prețul bunurilor, locul unde urmează să fie livrate bunurile, modalitatea de livrare a bunurilor etc.

 

Articolul III.

Drepturile și obligațiile vânzătorului

3.1. În special, vânzătorul este obligat să:

 1. după încheierea contractului, i.e. după acceptarea obligatorie a comenzii, livrați mărfurile întreprinzătorului cumpărător în cantitatea, calitatea și data convenite și le ambalați sau le echipați pentru transport în mod necesar pentru conservarea și protejarea lor,
 2. asigurați-vă că bunurile în cauză respectă reglementările legale aplicabile din Republica Slovacă,
 3. transmite întreprinzătorului cumpărător (în formă electronică sau fizică) toate documentele necesare pentru preluarea și utilizarea bunurilor și alte documente prevăzute de reglementările legale aplicabile (de exemplu, document fiscal, etc.).

3.2. Vânzătorul are dreptul la plata corectă și la timp a prețului de cumpărare de către întreprinzătorul cumpărător pentru bunurile comandate.

 

Articolul IV.

Drepturile și obligațiile cumpărătorului

4.1. Întreprinzătorul cumpărător este obligat în special să:

 1. plătiți Vânzătorului prețul de achiziție convenit, inclusiv costul livrării bunurilor,
 2. preia bunurile comandate sau plătite,

4.2. Antreprenorul cumpărător are dreptul de a livra mărfurile în cantitatea, calitatea, data și locul convenite de părțile contractante în acceptarea obligatorie a comenzii.

 

Articolul V.

Conditii de livrare si plata

5.1. Vanzatorul ofera marfa conform mostrelor afisate in cataloagele aflate pe site-ul de comert electronic al Vanzatorului.

5.2. Vânzătorul se obligă să livreze bunurile, care fac obiectul contractului încheiat, dacă acestea se află în depozitul intern, în cel mai scurt timp posibil (de obicei 1-3 zile lucrătoare) de la confirmare. a comenzii, prin transportator. În caz de circumstanțe neprevăzute (forță majoră), termenul de livrare poate fi prelungit. Vânzătorul este obligat să informeze imediat cumpărătorul despre acest lucru prin e-mail. Pretul pentru livrarea unei comenzi pe teritoriul Romaniei este: punct de livrare Packeta – 19,99 lei, Curier la adresa – 29,99 lei.

5.3. Antreprenorul cumpărător este obligat să preia bunurile la locul specificat în comanda antreprenorului cumpărător, cu excepția cazului în care părțile contractante convin altfel. După expirarea a 5 zile lucrătoare din ziua în care întreprinzătorul cumpărător a fost obligat să preia bunurile, Vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare și să vândă bunurile unui terț. În cazul în care întreprinzătorul nu preia mărfurile la prima livrare, în ciuda faptului că a fost informat în mod demonstrabil în prealabil cu privire la locul și ora, și solicită re-livrarea bunurilor, acesta este obligat să plătească, în plus față de costurile mărfurilor și poștale, costurile de re-livrare a mărfurilor prin plata prin transfer bancar în avans.

5.4. În cazul în care Vânzătorul asigură transportul bunurilor către cumpărător-întreprinzător la locul specificat în contractul de cumpărare de către cumpărător-întreprinzător, iar cumpărătorul-întreprinzător a fost informat în mod demonstrabil în prealabil despre locul și ora, cumpărătorul -antreprenorul este obligat sa preia personal bunurile sau sa se asigure ca bunurile sunt preluate de o persoana imputernicita de acesta in cazul in care in lipsa acestuia sa preia bunurile specificate in contractul de cumparare. Bunurile se consideră primite atunci când întreprinzătorul cumpărător sau un terț desemnat de acesta primește bunurile.

5.5. Antreprenorul cumpărător este obligat, în prezența transportatorului, să verifice mărfurile și ambalajul acestora imediat după livrare. In situatia in care intreprinzatorul cumparator descopera ca marfa sau ambalajul marfii este deteriorat mecanic, este obligat sa anunte transportatorul despre acest fapt. În cazul deteriorării bunurilor sau a ambalajului acesteia la primirea de către cumpărător, întreprinzătorul este obligat să înregistreze amploarea și natura pagubei mărfurilor (registrarea daunelor), a cărei corectitudine va fi confirmată de către transportator, imediat după primirea mărfii.

5.6. Antreprenorul cumpărător are dreptul în cazul nelivrării mărfurilor de către Vânzător în termenul specificat la 5.2. Termenii și condițiile comerciale și după acordarea unui termen rezonabil pentru re-livrarea mărfurilor, retrageți contractul de cumpărare și Vânzătorul este obligat să returneze prețul de cumpărare deja plătit antreprenorului cumpărător.

5.7. Pretul de achizitie poate fi platit de catre intreprinzatorul cumparator in modul selectat in comanda dintre urmatoarele optiuni: prin transfer in contul Vanzatorului, ramburs, prin card de credit (platile cu cardul sunt mediate de gateway-ul de plata GoPay).

5.8. Vânzătorul nu este responsabil față de întreprinzătorul cumpărător pentru livrarea întârziată a mărfurilor cauzată de serviciul de curierat (sau furnizarea unei adrese greșite a antreprenorului cumpărător), pentru posibila nelivrare a mărfurilor (din vina furnizorului), pentru daune la expedierea efectuată de serviciul de curierat sau prin poștă (în acest caz, este necesar să se aplice reclamația direct la serviciile angajaților curierat sau la oficiul poștal).

 

Articolul VI.

Pretul de cumparare

6.1. Cumpărătorul este obligat să plătească Vânzătorului prețul de cumpărare al bunurilor convenit în contractul de cumpărare, inclusiv costurile de livrare a bunurilor (denumit în continuare „prețul de cumpărare”) prin transfer în contul Vânzătorului, ramburs la livrare la locul de livrare a mărfurilor, sau prin card de credit.

6.2. În cazul în care întreprinzătorul cumpărător plătește prețul de achiziție Vânzătorului prin transfer fără numerar sau depunere în contul Vânzătorului, data plății este considerată ziua în care întregul preț de achiziție a fost creditat în contul Vânzătorului.

6.3. Antreprenorul cumpărător este obligat să plătească prețul de achiziție pentru bunurile comandate în termenul conform contractului de cumpărare încheiat, dar cel târziu la livrarea bunurilor.

6.4. Taxele și costurile asociate cu asamblarea și mutarea bunurilor nu sunt incluse în prețul de achiziție al bunurilor și Vânzătorul nu este obligat să furnizeze aceste servicii cumpărătorului.

6.5. Prețurile promoționale sunt valabile până la epuizarea stocurilor, cu excepția cazului în care se specifică altfel pentru un anumit produs.

 

Articolul VII.

Dobândirea dreptului de proprietate și transmiterea riscului de deteriorare a bunurilor

7.1. Dreptul de proprietate asupra bunurilor comandate trece către întreprinzătorul cumpărător la plata integrală a prețului de achiziție.

7.2. Riscul de deteriorare a mărfurilor, care fac obiectul contractului de cumpărare încheiat, trece la întreprinzătorul cumpărător la plata integrală a prețului de achiziție al bunurilor comandate.

 

Articolul VIII.

Procedura de reclamații (responsabilitate pentru erori, garanție, reclamații)

8.1. Vânzătorul este responsabil pentru erorile sau defectele (denumite în continuare „defecte”) ale mărfurilor. Antreprenorul cumpărător este obligat să depună o reclamație la Vânzător fără întârziere în conformitate cu această procedură de revendicare.

8.2. Următorii Termeni și condiții comerciale pentru antreprenori se aplică pentru gestionarea reclamațiilor de către antreprenorul cumpărător.

8.3. Procedura de reclamație se aplică bunurilor achiziționate de un antreprenor cumpărător de la Vânzător prin intermediul site-ului web de comerț electronic al Vânzătorului.

8.4. Antreprenorul cumpărător are dreptul de a pretinde garanție de la Vânzător numai pentru bunurile care prezintă defecte cauzate de producător, furnizor sau Vânzător, fac obiectul garanției și au fost achiziționate de la Vânzător.

8.5. Antreprenorul cumpărător este obligat să inspecteze bunurile imediat după primirea bunurilor. Dacă nu face acest lucru, nu poate revendica cu succes niciun defect constatat în urma acestei verificări; poate formula pretenții pentru vicii dacă dovedește că bunurile aveau deja aceste defecte la momentul primirii mărfii. În acest caz, bunurile vor fi înlocuite.

8.6. În perioada de garanție, întreprinzătorul cumpărător are dreptul de a depune un formular de revendicare, dar numai după sau simultan cu livrarea bunurilor revendicate către Vânzător, inclusiv

– accesoriile sale,

– documentația, instrucțiunile și alte documente care au fost necesare pentru preluarea și folosirea bunurilor,

– prin cardul de garantie, daca a fost livrat de producator si

– dovada plății pentru bunurile care fac obiectul contractului,

Formularul de reclamație poate fi descărcat AICI.

8.7. Reclamațiile sunt tratate de către Vânzător în zilele lucrătoare, personal, telefonic sau în scris, pe baza unui formular de reclamație livrat la sediul Vânzătorului. In acest caz, intreprinzatorul cumparator va livra marfa, inclusiv accesoriile, conform pct. 8.6, impreuna cu formularul de reclamatie completat si semnat corect. din acești Termeni și condiții de afaceri pentru antreprenori. Antreprenorul cumpărător este obligat să indice exact tipul și amploarea defectelor produsului în formularul de reclamație. Costurile de transport a mărfurilor revendicate de la întreprinzătorul cumpărător la Vânzător sunt plătite de întreprinzătorul cumpărător. Taxele poștale și alte taxe nu sunt rambursate ca parte a procedurii de reclamație. Vânzătorul recomandă cumpărătorului, antreprenorului, să asigure expedierea cu bunurile revendicate. Vânzătorul nu acceptă mărfurile trimise ramburs la livrare. Mărfurile trebuie ambalate corespunzător, astfel încât să nu fie deteriorate în timpul transportului.

8.8. Întreprinzătorul cumpărător este obligat să se plângă vânzătorului de erori sau defecte ale mărfurilor fără întârzieri inutile. Perioada de 30 de zile în conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor nu se aplică procesării unei reclamații de către un antreprenor cumpărător. Termenul limită pentru tratarea reclamațiilor pentru cumpărătorii de afaceri este de 60 de zile.

8.9. Antreprenorul cumpărător nu are dreptul de a aplica garanția pentru erorile despre care Vânzătorul a fost informat la momentul încheierii contractului sau despre care, ținând cont de circumstanțele în care contractul de cumpărare a fost încheiat, trebuie să fi știut.

8.10. Vânzătorul poate înlocui oricând articolul defect cu unul perfect în loc să înlăture eroarea sau defectul, dacă acest lucru nu cauzează dificultăți serioase cumpărătorului.

8.11. Dreptul de a aplica garanția obiectului contractului de cumpărare antreprenorului cumpărător expiră:

 1. în cazul în care mărfurile, inclusiv accesoriile, documentația, instrucțiunile și alte documente care au fost necesare pentru preluarea și utilizarea mărfurilor, certificatul de garanție, dacă a fost livrat de producător și dovada plății pentru bunurile care fac obiectul din contract, nu au fost depuse,
 2. eșecul de a raporta erori evidente la preluarea bunurilor,
 3. după expirarea perioadei de garanție a mărfurilor,
 4. deteriorarea mecanică a mărfurilor cauzată de întreprinzătorul cumpărător,
 5. utilizarea mărfurilor în condiții care nu corespund mediului natural pentru utilizarea bunurilor datorită umidității, efectelor chimice și mecanice ale acestora,
 6. manipularea neprofesională, service-ul sau neglijarea mărfurilor,
 7. deteriorarea mărfurilor prin încărcare excesivă sau utilizare contrară condițiilor menționate în documentație, principii generale, standarde tehnice sau reglementări de siguranță valabile în Republica Slovacă,
 8. deteriorarea mărfurilor din cauza unor evenimente inevitabile și/sau imprevizibile,
 9. deteriorarea mărfurilor prin distrugere accidentală și deteriorare accidentală,
 10. intervenție neprofesională, deteriorare în timpul transportului, deteriorare prin apă, incendiu, electricitate statică sau atmosferică sau alte cauze de forță majoră,
 11. intervenirea cu bunurile unei persoane neautorizate,
 12. uzura normală a bunurilor (sau a unei părți a acestora) cauzată de utilizarea bunurilor.

Punctele de mai sus nu trebuie să fie îndeplinite în același timp; dreptul de a aplica garanția obiectului contractului de cumpărare întreprinzătorului cumpărător încetează atunci când este îndeplinit chiar și un punct.

8.12. Vânzătorul este obligat să rezolve reclamația și să încheie procedura de reclamație în unul dintre următoarele moduri:

 1. predarea bunurilor reparate,
 2. schimbul de bunuri,
 3. returnarea prețului de achiziție al bunurilor,
 4. plătind o reducere adecvată la prețul bunurilor,
 5. printr-o invitație scrisă de a prelua prestația specificată de Vânzător,
 6. respingerea justificată a revendicării bunurilor.

In cazul schimbarii marfii cu una noua, perioada de garantie incepe din nou de la primirea marfii noi, dar numai pentru aceasta marfa noua.

8.13. Perioada de garanție este de 12 luni, cu excepția cazului în care antreprenorul cumpărător este familiarizat cu o perioadă de garanție diferită pentru cazuri specifice. Perioada de garanție este guvernată de condițiile de garanție ale producătorului în conformitate cu condițiile relevante conform Codului comercial (§ 429 și următoarele). Perioada de garanție se prelungește cu timpul în care întreprinzătorul cumpărător nu a putut folosi bunurile din cauza reparației în garanție a bunurilor.

8.14. Procedura de reclamație a mărfurilor începe în ziua în care sunt îndeplinite toate condițiile conform punctului 8.6. a acestor Termeni și condiții de afaceri pentru antreprenori în același timp, inclusiv livrarea unui formular de reclamație completat și semnat corect către antreprenorul cumpărător

8.15. Dacă este o defecțiune care este acoperită de garanție și poate fi înlăturată, bunurile vor fi reparate. Dacă reparația nu este posibilă și natura defectului nu împiedică utilizarea normală, Vânzătorul și cumpărătorul pot conveni asupra unei reduceri rezonabile la prețul bunurilor. În cazul unei reduceri, nu este posibil să vă plângeți ulterior această eroare.

8.16. În cazul în care contractul este încălcat în mod substanțial prin livrarea de bunuri cu defecte conform § 345 alin. 2 din Codul comercial, antreprenorul cumpărător poate:

 1. cereți înlăturarea defectelor prin livrarea de bunuri de înlocuire pentru bunurile defecte, livrarea bunurilor lipsă și solicitați înlăturarea defectelor legale,
 2. solicita eliminarea defectelor prin repararea bunurilor, dacă defectele sunt reparabile,
 3. solicitați o reducere rezonabilă de la prețul de achiziție sau
 4. retragerea din contract.

8.17. Alegerea dintre revendicările enumerate la punctul 8.16. din acești Termeni și condiții de afaceri pentru antreprenori aparține antreprenorului cumpărător numai dacă acesta anunță Vânzătorul într-o notificare în timp util a defectelor sau fără întârzieri inutile după această notificare. Revendicarea revendicată nu poate fi modificată de către întreprinzătorul cumpărător fără acordul Vânzătorului. Totuși, dacă se dovedește că defectele mărfurilor sunt ireparabile sau că repararea acestora ar fi asociate costuri disproporționate, întreprinzătorul cumpărător poate cere livrarea mărfurilor de înlocuire dacă o cere vânzătorului fără întârzieri nejustificate după ce Vânzătorul a notificat. el de acest fapt. Dacă Vânzătorul nu înlătură defectele bunurilor într-un termen suplimentar rezonabil sau dacă anunță înainte de expirarea termenului că nu va înlătura defectele, cumpărătorul, antreprenorul, se poate retrage din contract sau poate cere o reducere corespunzătoare de la prețul de achiziție.

8.18. În cazul în care întreprinzătorul cumpărător nu notifică alegerea creanței sale în termenul prevăzut la punctul 8.17. din acești Termeni și condiții de afaceri pentru antreprenori, are pretenții pentru defecte ale produsului, ca în cazul unei încălcări minore a contractului.

8.19. În cazul în care contractul este încălcat într-un mod nesemnificativ prin livrarea de bunuri cu defecte, întreprinzătorul cumpărător poate cere fie livrarea mărfurilor lipsă și înlăturarea altor defecte ale mărfurilor, fie o reducere din pretul de achizitie. Atâta timp cât cumpărătorul, antreprenor, nu pretinde o reducere din prețul de achiziție sau nu se retrage din contract, Vânzătorul este obligat să livreze bunurile lipsă și să înlăture defectele legale ale mărfurilor. El este obligat să înlăture alte defecte la alegerea sa prin repararea bunurilor sau livrarea bunurilor de înlocuire; cu toate acestea, metoda aleasă de înlăturare a defectelor nu trebuie să determine antreprenorul cumpărător să suporte costuri disproporționate.

8.20. În cazul în care cumpărătorul, antreprenor, solicită înlăturarea defectelor bunurilor, acesta nu poate, înainte de expirarea perioadei rezonabile suplimentare pe care este obligat să-l acorde în acest scop Vânzătorului, să facă alte pretenții din vicii ale mărfurilor, cu excepția dreptului la despăgubiri pentru daune, dacă nu s-a convenit altfel.

8.21. Atâta timp cât cumpărătorul nu specifică o perioadă rezonabilă suplimentară conform punctului anterior sau pretinde o reducere din prețul de cumpărare, Vânzătorul poate notifica antreprenorul cumpărător că va înlătura defectele într-un termen anumită perioadă. În cazul în care întreprinzătorul cumpărător nu notifică Vânzătorul dezacordul său fără întârziere nejustificată după primirea acestei notificări, această notificare are ca efect determinarea termenului limită conform pct. 8.20. din acești Termeni și condiții de afaceri pentru antreprenori.

8.22. În cazul în care Vânzătorul nu înlătură defectele bunurilor în termenul rezultat de la punctele 8.20. sau 8.21. din acești Termeni și Condiții de Afaceri pentru antreprenori, antreprenorul cumpărător poate pretinde o reducere din prețul de achiziție sau se poate retrage din contract dacă anunță Vânzătorul intenția sa de a se retrage din contract la stabilirea termenului conform punctului 8.20 sau într-un termen rezonabil. perioada înainte de retragerea din contract. Revendicarea aleasă nu poate fi modificată de către întreprinzătorul cumpărător fără acordul Vânzătorului.

8.23. În sensul acestor Termeni și condiții comerciale pentru antreprenori, o încălcare a contractului este semnificativă dacă partea care a încălcat contractul știa la momentul încheierii contractului sau la acel moment a fost rezonabil să prevadă, ținând cont de scopul contractului, care a rezultat din conținutul acestuia sau din împrejurările în care a fost încheiat contractul, că cealaltă parte nu va fi interesată în îndeplinirea obligațiilor în cazul unei astfel de încălcări a contractului. În caz de îndoială, se presupune că încălcarea contractului nu este materială.

8.24. Gestionarea reclamațiilor se aplică numai erorilor enumerate în formularul de reclamație.

8.25. Dreptul antreprenorului cumpărător de a solicita o reclamație pentru defectul produsului se epuizează după ce acesta și-a exercitat dreptul și a solicitat Vânzătorului să înlăture defectul produsului conform acestor Termeni și condiții comerciale pentru întreprinzător, și indiferent de rezultatul revendicării, nu mai are dreptul să aplice plângerea în mod repetat pentru aceeași eroare unică (nu o eroare de același tip). În cazul în care Vânzătorul încetează procedura de reclamație ca respingere justificată a reclamației, dar defectul produsului există în mod obiectiv și nu a fost înlăturat, întreprinzătorul cumpărător își poate exercita dreptul de a înlătura defectul produsului prin instanță.

 

Articolul IX.

Confidențialitate

9.1. Vânzătorul a luat măsuri tehnice, organizatorice și de personal adecvate corespunzătoare modului de prelucrare a datelor cu caracter personal, ținând cont în special de mijloacele tehnice aplicabile, de confidențialitatea și importanța datelor cu caracter personal prelucrate, precum și de amploarea posibilelor riscuri care sunt capabile să perturbe securitatea sau funcționalitatea sistemelor sale informatice în conformitate cu legea nr. 18/2018 Col. privind protecția datelor cu caracter personal și regulamentul GDPR conform regulilor de prelucrare.

 

Articolul X.

Retragerea din contractul de cumpărare

10.1. Vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în cazul imposibilității îndeplinirii contractului de cumpărare. Imposibilitatea performanței poate fi apreciată în cazuri precum epuizarea stocului producătorului, indisponibilitatea mărfurilor producătorului sau dacă producătorul, importatorul sau furnizorul mărfurilor convenite în contractul de cumpărare a oprit producția sau a făcut modificări atât de grave care au făcut imposibilă îndeplinirea obligațiilor vânzătorului care decurg din contract de cumpărare sau din motive de forță majoră, sau dacă chiar și atunci când toate eforturile care pot fi solicitate în mod echitabil de la Vânzător, nu este în măsură să livreze bunurile antreprenorului cumpărător în termenul sau la prețul determinat de acești Termeni și Condiții de Afaceri pt. antreprenori etc. Vânzătorul este obligat să informeze antreprenorul cumpărător despre acest fapt și să îi restituie prețul deja plătit pentru bunurile convenite în contractul de cumpărare în termen de 14 zile de la notificarea retragerii din contract, în modul în care întreprinzătorul cumpărător a plătit. prețul, cu excepția cazului în care părțile contractante convin altfel. Vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare chiar dacă

– dacă întreprinzătorul cumpărător nu a preluat bunurile în termen de 5 zile lucrătoare din ziua în care antreprenorul cumpărător a fost obligat să preia bunurile, sau

– dacă întreprinzătorul cumpărător nu a achitat întregul preț de achiziție în termen de 5 zile lucrătoare de la data scadenței.

10.2. Antreprenorul cumpărător se poate retrage din contractul de cumpărare conform articolului VIII. din acești Termeni și condiții de afaceri pentru antreprenori și în conformitate cu prevederile Legii nr. 513/1991 Coll. Codul comercial.

 

Articolul XI.

Fișiere cookie

11.1. Pentru a asigura funcționarea corectă a acestui site web, stocăm uneori mici fișiere de date pe dispozitivul dumneavoastră, așa-numitele cookie-uri. Aceasta este o practică comună a majorității site-urilor web mari. Un cookie este un fișier text mic pe care un site web îl stochează pe computerul sau dispozitivul dvs. mobil atunci când îl navigați. Datorită acestui fișier, site-ul web stochează informații despre acțiunile și preferințele dvs. (cum ar fi numele de conectare, limba, dimensiunea fontului și alte setări de afișare) pentru o anumită perioadă de timp, astfel încât să nu fie nevoie să le introduceți din nou data viitoare când vizitați site-ul site-ul sau răsfoiți paginile sale individuale. Aceste site-uri web folosesc cookie-uri pentru a reține setările utilizatorului, pentru a adapta mai bine reclamele la interesele vizitatorilor și pentru funcționalitatea esențială a site-ului web. Puteți controla sau șterge cookie-urile la discreția dvs. – consultați aboutcookies.org pentru detalii. Puteți șterge toate modulele cookie stocate pe computerul dvs. și puteți seta majoritatea browserelor pentru a împiedica stocarea acestora. Cu toate acestea, în acest caz, este posibil să fie necesar să ajustați manual unele setări de fiecare dată când vizitați site-ul web și este posibil ca unele servicii și funcții să nu funcționeze. Utilizarea cookie-urilor poate fi setata folosind browser-ul dvs. de internet. Majoritatea browserelor acceptă automat cookie-uri în setările inițiale.

 

Articolul XII.

Serviciu verificat de către clienți

12.1. Determinăm satisfacția dvs. față de achiziție prin chestionare prin e-mail, ca parte a programului Verificat de către clienți, în care este implicat magazinul nostru electronic. Vi le trimitem de fiecare dată când faceți o achiziție de la noi, cu excepția cazului în care în conformitate cu § § 62 din lege Nu. 351/2011 Coll. privind comunicațiile electronice, astfel cum a fost modificată, nu veți refuza trimiterea de poștă electronică în scopuri de marketing direct. Prelucrăm date cu caracter personal în scopul trimiterii de chestionare în cadrul programului Verified by customers pe baza interesului nostru legitim, care constă în constatarea satisfacției dumneavoastră cu privire la achiziția dumneavoastră de la noi. Pentru trimiterea chestionarelor, evaluarea feedback-ului dumneavoastră și analiza poziției noastre pe piață, folosim un intermediar de procesare, care este operatorul portalului Heureka.sk, căruia îi putem transfera informații despre bunurile achiziționate și adresa dumneavoastră de e-mail în aceste scopuri. Atunci când trimiteți chestionare prin e-mail, datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate niciunei terțe părți în scopuri proprii. Vă puteți opune oricând trimiterii de chestionare prin e-mail ca parte a programului Customer Verified, respingând chestionare suplimentare utilizând linkul din e-mailul cu chestionarul. În caz de obiecție, nu vă vom mai trimite chestionarul.

 

Articolul XIII.

Dispoziții finale

13.1. Prevederile relevante ale Codului comercial se aplică relațiilor care nu sunt reglementate de acești termeni și condiții generale.

13.2. Acești Termeni și Condiții comerciale pentru întreprinzători devin efective împotriva întreprinzătorului cumpărător la trimiterea unei comenzi electronice obligatorii cu obligația de plată, cu excepția cazului în care părțile contractante convin altfel.

 

În Martin (Slovacia), la 31.10.2022